Plany Budżetowe 2023

Jak co roku, w Prinsjedag rząd holenderski ogłosił zmiany w planowanym budżecie, a co za tym idzie zmiany taryf podatkowych.

Co nas czeka?

 • Zmian Stawki podatkowej od spółek B.V.  ( Z.o.o.)

 • Stopniowe wycofywanie Fiskalnej Rezerwy Emerytalnej  (FOR)

 • Płaca minimalna wzrośnie o 10%

 • Zwiększenie MIA i EIA

 • Zmiany w odliczeniu od podatku dochodowego

 • Zniżka dla osób samozatrudnionych (zelfstandigaftrek) zostanie obniżone o 1280 euro

 • Rosną dodatki

1. ZMIANY STAWKI PODATKOWEJ OD SPÓŁEK B.V. (Z.O.O.)

Rząd Holandii chce podnieść najniższą stawkę podatku płaconego przez spółki z o.o. – B.V. (vennootschapsbelasting) z 15% na 19%.

Chce również zmniejszyć wysokość pierwszego progu podatkowego dla spółek z o.o. z 395 000 do 200 000 euro. W rezultacie wysoka stawka podatku płaconego przez spółki z o.o. w wysokości 25,8% będzie miała zastosowanie już od podstawy opodatkowania powyżej 200 000 euro.

Wskazówka!

Przenieś zyski, uwolnij rezerwy i optymalnie wykorzystaj pierwszy pierwszego próg podatkowy do 395 000 euro w 2022 r. Odkładając koszty lub inwestycje do 2023 r., można je wtedy odliczyć w maksymalnej wysokości 25,8%.

Zyski kapitałowe czyli dochód ze znacznych odsetek, takich jak dywidendy, które dyrektor spółki z o.o. (DGA) otrzymuje od swojej spółki (BV) mają obecnie jednolitą stawkę podatkową w wysokości 26,9%. Od 2024 r. zostaną wprowadzone dwa progi podatkowe. Stawka staje się progresywna (im większy dochód, tym wyższa stawka). Propozycja jest następująca:

Wyskość podatku Dochód niższy niż (€) Dochód wyższy niż (€) Podatek w 2024
Niski 67.000 24,5%
Wysoki 67.000 31%

W przypadku wahań zysków należy zadbać o to, aby wypłata dywidendy była rozłożona na lata, aby jak najdłużej pozostać w najniższym progu podatkowym. Warto również pomyśleć o możliwości podziału dochodu z zysków kapitałowych w przypadku partnerstwa podatkowego między wspólnikami. W 2024 r. najniższa stawka będzie o 2,4 punktu procentowego niższa niż stawka z 2022 r. Można wykorzystać tę różnicę, wypłacając dywidendy do maksymalnej kwoty 67 000 euro w 2024 r. Partnerzy mogą nawet zyskać nawet podwójną korzyść.

2. STOPNIOWE WYCOFYWANIE FISKALNEJ REZERWY EMERYTALNEJ (FOR)

Przedsiębiorca może zarezerwować część swoich zysków na fiskalną rezerwę emerytalną (FOR) co gwarantuje, że przedsiębiorca w późniejszym wieku nadal będzie miał dochody. Ponieważ FOR nie zawsze jest używane zgodnie z przeznaczeniem, zostanie wycofane. Oznacza to, że od 2023 r. nie można już dodawać kwot do FOR.

Wskazówka!

Istniejący FOR nadal będzie można rozliczyć w zwykły sposób w nadchodzących latach.

Ponadto w polu 3 kwota wolna od podatku zostanie zwiększona do 57 000 euro. Przy większym kapitale trzeba zapłacić więcej podatku, a stawka tego podatku będzie corocznie zwiększana do 34% w 2025 r. Ponadto zwolnienie z darowizn dla domu zajmowanego przez właściciela zostanie zmniejszone w 2023 r. i zniesione od 2024 r. Ogólna stawka podatku od zakupu nieruchomości zostanie zwiększona z 8% do 10,4% dla inwestorów mieszkaniowych lub przy zakupie nieruchomości jako siedziby firmy.

3. PŁACA MINIMALNA WZROŚNIE O 10%

 • Aby strukturalnie pomóc mieszkańcom Holandii, płaca minimalna wzrośnie o 10% w 2023 r., czyli wcześniej i więcej niż planowano. Wzrośnie również państwowa emerytura i świadczenia pracownicze

 • Aby zapewnić ludziom większy dochód ze swojej pracy, podatki od pracy będą strukturalnie obniżane. Obniży się pierwsza stawka podatku dochodowego, a ulga podatkowa osoby zatrudnionej wzrośnie. W ten sposób wspierane są również średnie dochody.

4. ZWIĘKSZENIE MIA I EIA

Ze względu na rosnącą liczbę podań, rząd zapowiada zwiększenie budżetów na odliczenie inwestycji środowiskowych (MIA) energetycznych (EIA). Ma to zapewnić firmom dodatkowe wsparcie. Budżet tych programów inwestycyjnych zostanie strukturalnie zwiększony o 100 milionów euro (MIA) i 50 milionów euro (OOŚ) rocznie od 2023 roku.

5. ODLICZENIA NIEKORZYSTNE DLA NAJWYŻSZYCH DOCHODÓW I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Maksymalna stawka dla pozycji podlegających odliczeniu od podatku dochodowego, takich jak odsetki od kredytu hipotecznego, zniżka dla przedsiębiorców (ondernemersaftrek), koszty opieki zdrowotnej itp., zostanie obniżona do stawki pierwszego progu podatkowego (36,93 %).

6. ZNIŻKA DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH (ZELFSTANDIGAFTREK) ZOSTANIE OBNIŻONA O 1280 EURO

Stopniowe obniżanie zniżki dla osób samozatrudnionych

Lata 2022  2023  2024  2025  2026  2027
Niski €6.310 €5.030 €3.750 €2.470 €1.200 €900

Niewiele zmian dla właścicieli domów:

 • Podatek dla właścicieli domów i mieszkań spada z 0,45% do 0,35%.

4. ROSNĄ DODATKI

 • Budżet na pierwsze i drugie dziecko (kindgebonden budget) wzrasta o 36 euro miesięcznie. Od trzeciego dziecka wzrasta o 44 euro na dziecko miesięcznie. Dodatkowa kwota dla osób samotnie wychowujących dzieci wzrasta o 47 euro miesięcznie. Podniesiony zostanie również limit dochodów związanych z otrzymywaniem budżetu dziecka.

 • Zasiłek na dzieci (kinderbijslag) wzrasta o od 21 do 30 euro na kwartał, w zależności od wieku dziecka.

 • Dofinansowanie do czynszu mieszkaniowego (huurtoeslag) wzrasta, ponieważ część czynszu, który gospodarstwa domowe muszą płacić same, maleje. Limit czynszu również wzrośnie o 76 euro do wysokości 839 euro.

 • Zasiłek na opiekę zdrowotną (zorgtoeslag) wzrośnie o 40 do 60 euro miesięcznie, w zależności od dochodów. Podwyższony zostanie również limit dochodów dla zasiłku zdrowotnego. W rezultacie więcej osób ma prawo do świadczeń zdrowotnych.

 • Zasiłek na opiekę zdrowotną (zorgtoeslag) wzrośnie o 40 do 60 euro miesięcznie, w zależności od dochodów. Podwyższony zostanie również limit dochodów dla zasiłku zdrowotnego. W rezultacie więcej osób ma prawo do świadczeń zdrowotnych.

Rośnie płaca minimalna i świadczenia

 • Płaca minimalna wzrośnie o 10% od 1 stycznia 2023 r. Ten wzrost jest dodatkiem do regularnej indeksacji.

 • Świadczenia związane z płacą minimalną, takie jak pomoc społeczna, Wajong i AOW, również wzrastają o 10 procent.

 • W przypadku zasiłku netto z pomocy społecznej (bijstandsuitkering) oznacza to podwyżkę o 148 euro miesięcznie dla osób pozostających w związku małżeńskim lub z konkubentami i 104 euro miesięcznie dla osób samotnych. Podwyżka następuje częściowo od 1 stycznia, a częściowo od 1 lipca.

 • Emerytury uzupełniające są indeksowane średnio o 2,5%.

 • Stawka podatku dochodowego w pierwszym progu spada z 37,07 procent do 36,93 procent. Gospodarstwa domowe zapłacą zatem mniej podatku, ale zauważą to zwłaszcza w deklaracji podatkowej złożonej w 2024 r. za 2023 r.

 • Ogólna ulga podatkowa (algemene heffingskorting) wzrasta o 182 euro do 3070 euro. Ogólna ulga podatkowa jest stopniowo wycofywana dla dochodów rocznych wyższych niż 22 660 euro.

 • Maksymalna ulga podatkowa dla pracownika (arbeidskorting) wzrasta o 792 euro czyli do 5.052 euro. Po przekroczeniu dochodu rocznego 41 895 euro ulga podatkowa dla pracownika zostanie wycofana.

 • Ulga podatkowa zależna od dochodów (inkomensafhankelijke combinatiekorting) wzrośnie o 160 euro do 2 694 euro.

 • Od 2023 r. ogólna ulga podatkowa (algemene heffingskorting), ulga podatkowa dla pracownika (arbeidskoring) i łączona ulga podatkowa zależna od dochodu (inkomensafhankelijke combinatiekorting) nie mogą być już wypłacane partnerowi o najniższych zarobkach. Jest to nadal możliwe dla emerytów.

 • Zniżka dla osób starszych dla par wzrasta o 109 euro czyli do 1835 euro, a zniżka dla samotnej osoby starszej wzrasta o 29 euro czyli do 478 euro.

 • Składka do ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym (składka Zvw) dla emerytów i rencistów oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek pozostanie prawie taka sama.

Rząd przedłuża obniżkę akcyzy na paliwo i obniżkę VAT na energię do 1 lipca 2023 r. W rezultacie Centralne Biuro Planowania (CPB) spodziewa się, że w przyszłym roku ceny wzrosną średnio o 2,6 proc. To znacznie mniej niż wzrost cen, który obserwujemy w tym roku. Wysokość inflacji w przyszłym roku nie jest jednak pewna. Musimy liczyć się z możliwością dalszego silnego wzrostu cen w przyszłym roku.

Ponadto oczekuje się, że składka na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne wzrośnie średnio o 11 euro miesięcznie.

Zerowa stawka VAT na panele słoneczne

Obecnie dostawa i montaż paneli słonecznych podlegają 21% VAT. Rząd chce wprowadzić dostawy i montaż paneli słonecznych w domach bez VAT-u od 1 stycznia 2023 r. Jeżeli roczny obrót dostawami energii elektrycznej pozostanie poniżej 1800 euro, prywatny posiadacz paneli słonecznych nie musi ich już rejestrować w urzędzie skarbowym.

Uwaga!

Zerowa stawka VAT dotyczy wyłącznie dostawy i montażu paneli słonecznych w domach mieszkalnych lub na ich powierzchni.

Od 1 kwietnia 2022 r. rząd znacznie obniżył stawki akcyzy na benzynę bezołowiową, olej napędowy i LPG w celu zahamowania wzrostu cen energii. Środek będzie obowiązywał do końca 2022 r. i zostanie przedłużony do 30 czerwca 2023 r. Ustawowa coroczna waloryzacja i podwyżka akcyzy na olej napędowy ujęta w ustawie o środkach podatkowych w ramach porozumienia klimatycznego zostanie przesunięta do 1 lipca 2023 r.

Wskazówka!

Należy pamiętać, że korzyści finansowe wynikające z obniżenia akcyzy zależą od wielu czynników. Decyduje o tym liczba samochodów, rodzaj samochodu (w tym rodzaj paliwa i ekonomia) oraz roczny przebieg.

Nieopodatkowana dofinansowanie przejazdów (onbelaste reiskostenvergoeding)

Pracodawca może wypłacić swoim pracownikom zwolniony z podatku dodatek za przejazd w maksymalnej wysokości 0,19 EUR za kilometr w przypadku kilometrów służbowych (w tym dojazdy do pracy). Maksymalna kwota wolna od podatku zostanie zwiększona od 1 stycznia 2023 r. do 21 centów, a od 1 stycznia 2024 r. do 22 centów za kilometr. Podwyżki dotyczą również podatku dochodowego, dzięki czemu mogą z nich korzystać również przedsiębiorcy wykorzystujący prywatne auta do celów firmowych.

Uwaga!

Systemy Urzędu Skarbowego (Belastingdienst) mogą nie być w stanie dostosować się na czas do podwyżki od 1 stycznia 2023 r. Prawidłowa kwota zostanie uwzględniona w definitywnym rozliczeniu.

Dopłata za używanie samochodów elektrycznych

W przypadku prywatnego użytkowania samochodu służbowego przez pracownika dolicza się standardowo 22% wartości katalogowej samochodu do wynagrodzenia pracownika. Dla przedsiębiorców to 22% odliczane jest od kosztów firmy. W przypadku nowych samochodów bezemisyjnych, takich jak samochody w pełni elektryczne, w 2022 r. obowiązywał tylko 16% dodatek dla samochodów elektrycznych o wartości katalogowej do 35 000 euro. W 2023 r. będzie to 16% przy maksymalnej wartości katalogowej 30 000 euro, podobnie jak w 2024 r. W 2025 r. dodatek wyniesie 17% przy maksymalnej wartości katalogowej 30 000 euro, a od 2026 r. przewaga samochodów elektrycznych zniknie.

Zwolnienie z podatku od samochodów i motocykli (BPM) dla samochodów dostawczych wygasa

Zwolnienie z podatku od samochodów i motocykli (BPM) dla samochodów dostawczych będących własnością przedsiębiorców zostanie zniesione z dniem 1 stycznia 2025 r. Przesuwa to również obowiązek podatkowy z właściciela samochodu dostawczego na wpisującego auto do ewidencji pojazdów. Od 1 stycznia 2025 r. wpisujący, zwykle importer lub dealer, musi zapłacić BPM. Zwolnienie z BPM dla bezemisyjnych samochodów dostawczych będzie nadal obowiązywać.

Uwaga!

Do 31 grudnia 2024 włącznie przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z bpm dla samochodu dostawczego i nadal je stosować, o ile spełniają wymagania.

Podatek drogowy za samochody dostawcze (motorrijtuigenbelasting) idzie w górę

Podwyższona zostanie stawka podatku od pojazdów mechanicznych (motorrijtuigenbelasting) dla samochodów dostawczych przedsiębiorców. Oznacza to 15% wzrost w 2025 r., a następnie dalszy wzrost o 6,96% w 2026 r.

Kwota wolna od podatku od posiadanego majątku zostanie zwiększona z 50 650 euro do 57 000 euro. Zwiększa to kwotę wolną od podatku dla partnerów z 101 300 euro do 114 000 euro.

Publikacja  07.10.2023

Zalety i wady bycia ZZP

18/05/2018|

Jakie są zalety i wady bycia ZZP w Holandii? Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, to poważna decyzja. Nie ma też dostępnego konkretnego podręcznika, który nam w tym pomoże. Korzystając z praktycznych informacji, można łatwo [...]

Jak obliczyć swoją stawkę godzinową?

11/04/2019|

Jako przedsiębiorca ponosisz większe koszty, więc Twoja stawka godzinowa w Holandii musi być większa niż stawka pracownika. Jak więc ustalić stawkę, która nie będzie ani zbyt wysoka, ani zbyt niska? Oto jak obliczyć [...]

FISKALNA REZERWA EMERYTALNA – FOR

25/11/2020|

Fiskalna Rezerwa Emerytalna jest holenderskim przepisem podatkowym dla osób, które są przedsiębiorcami w zakresie podatku dochodowego. Jeśli przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki, może każdego roku odroczyć opodatkowanie pewnej części zysku. Ta odłożona część zysku [...]

KOSZTY FIRMOWE

14/12/2017|

Jakie koszty ponosi firma ? I dlaczego ich odliczanie stwarza temat do dyskusji? Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub małą firmę wydajesz pieniądze po to, aby móc zarabiać. Obrót minus koszty daje zysk. Im [...]

2022-10-07T13:00:34+02:0007/10/2022|0 komentarzy

Podziel się informacją!

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przejdź do góry