Jak co roku, w Prinsjedag rząd holenderski ogłosił zmiany w planowanym budżecie, a co za tym idzie zmiany taryf podatkowych.

Szykują się obniżki podatku dochodowego oraz wzrosną ulgi podatkowe. W 2021 wzrasta też kwota kapitału wolnego od podatku. Osoby przed 35 rokiem życia nie będą musiały płacić podatku transferowego przy zakupie pierwszego domu. Jednak, jeśli planujesz inwestycje w nieruchomości, warto pospieszyć się i dokonać zakupu przed końcem roku.

Zniżka dla osób, prowadzących działalność na własny rachunek (zelfstandigenaftrek) będzie stopniowo zmniejszana w większych kwotach niż zapowiedział rząd w 2019 roku.

1. PODATEK DOCHODOWY

W 2021 roku zmianie ulegnie podatek dochodowy w Holandii – stawka pierwszego progu zostanie nieznacznie obniżona. Od 2020 obowiązują dwa progi podatkowe. W 2021 zysk do kwoty €68.507 będzie opodatkowany stawką 37,10% zamiast 37,35% jak było do tej pory. Jeśli nasz dochód przekroczy €68.507, stawka zostanie na tym samym poziomie jak w 2020 roku, czyli wyniesie 49,50%.

< €68.507 – 37,10%
> €68.507 – 49,50%

Rząd już w tym momencie zapowiada niewielką korektę stawki pierwszego progu również w 2022 roku – do wysokości 37,07%.

2. WYŻSZE ULGI PODATKOWE

Im niższy dochód tym większe ulgi podatkowe. W 2021 roku wzrosną ulgi podatkowe w Holandii. Od 2021 roku dodatki dla podatników będą przedstawiały się następująco:

Maksymalna ogólna ulga podatkowa dla osoby w wieku poniżej emerytalnego wzrośnie o 126€ do poziomu €2.837:

2020 – €2.711
2021 – €2.837

Arbeidskorting, czyli ulga dla osoby zatrudnionej (maksymalna) będzie większa aż o €386 osiągając wysokość €4.205.

2020 – €3.819
2021 – €4.205

Młode niepełnosprawne osoby dostaną o €12 więcej w porównaniu z 2020 rokiem.

2020 – €749
2021 – €761

Maksymalna zniżka dla osób starszych wyniesie €1.703, natomiast starsze osoby samotne mogą liczyć na €443 – jedynie €7 więcej w porównaniu z bieżącą stawką.

2020 – €1.622 – €436
2021 – €1.703 – €443

Zmianie ulega kwota kapitału wolna od podatku.

Kwota wolna od podatku (na osobę) zostanie zwiększona z €30.846 EUR w 2020 r. do €50.000 w 2021 r.

Uwaga!

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku nie ma wpływu na to, czy otrzymujesz świadczenia, takie jak zasiłek zdrowotny, zasiłek mieszkaniowy czy budżet na dziecko. Do tych dodatków obowiązuje limit kapitałowy w wysokości €31.430 EUR (2021).

Obliczenie wysokości podatku od kwoty wyższej niż 50.000, podobnie jak w roku 2020 będzie opierało się o 3 progi:

 • od €50.000 do €100.000 (2020: €30.849 – €103.643)

 • od €100.000 do €1.000.000 (2020: od €103.643 do €1.036.418)

 • €1.000.000 lub więcej (2020: od €1.036.418)

Od kapitału o wysokości większej niż €1.000.000, w 2021 będziemy musieli zapłacić wyższy podatek. Stopa zwrotu nominalnego w 2020 wynosi 30%., a w 2021 r. wzrośnie o 1% – osiągając 31%.

Wzrasta podatek od innowacji

Działalność innowacyjna obecnie jest opodatkowana stawką 7%. W 2021 roku wskaźnik ten wzrośnie
do 9%.

3. NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości i własne mieszkanie są powracającym tematem w planach podatkowych. Ten rok nie jest wyjątkiem. Przyspieszona redukcja odliczenia od podatku odsetek kredytu hipotecznego, będzie utrzymana, ale zmiany w podatku od zakupu nieruchomości będą miały znaczący wpływ na to. Osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie (do 35 roku życia) będą całkowicie zwolnione z podatku od zakupu, a inwestorzy będą opodatkowani bardziej.

PRZYSPIESZONA REDUKCJA POTRĄCENIA ODSETEK OD KREDYTU HIPOTECZNEGO
WŁASNEGO DOMU

Od 2014 r. korzyść podatkowa związana z odliczeniem odsetek od kredytu hipotecznego, była stopniowo zmniejszana. W 2020 r. oprocentowanie kredytów hipotecznych nadal można odliczyć na poziomie 46% jednak w 2021 r. maksymalna stawka odliczeń wyniesie juz 43% i 40% w 2022. W 2023 r. Nastąpi dalsza obniżka, dzięki której odsetki od kredytu hipotecznego można odliczyć maksymalnie w wysokości 37,07%.

PODATEK OD WŁASNOŚCI DOMU BEDZIE NIŻSZY

Podatek od własności domu jest procentem obliczonym na podstawie wartości domu w danym roku (WOZ- waarde) i jest doliczany od dochodu. W 2021 w przypadku domów o wartości WOZ od 75.000€ do 1.110.000€ procent ten zostanie zmniejszony z 0,6% do 0,5%. Obniżka ta ma zrekompensować redukcje odsetek od kredytu hipotecznego.

ZWIĘKSZENIE PODATKU OD WŁASNOŚCI ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI POD WYNAJEM.

Obecnie podatek od zakupu nieruchomości wynosi 2%, a podatek dla inwestorów wynosi 6%. W 2021 stawka dla inwestorów zostanie zwiększona do 8% i będzie miała zastosowanie przy zakupie nieruchomości niemieszkalnych np: lokal użytkowy. Dotyczy to również zakupu nieruchomości, której nie używasz jako głównej rezydencji, takiej jak na przykład wynajęty domy lub dom wakacyjny. Zakup domów przez osoby niebędące osobami fizycznymi (np. spółdzielnie mieszkaniowe itp.) będzie zawsze opodatkowany podatkiem 8% od 1 stycznia 2021. Jeśli masz plan zainwestować w nieruchomości i chcesz skorzystać z niższej stawki podatku od zakupu nieruchomości to masz czas do 31 grudnia 2020 roku!

ZWOLNIENIE Z PODATKU ZAKUPU PIERWSZEGO MIESZKANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Aby zakwalifikować się na zwolnienie z opłaty podatku od zakupu mieszkania należy spełnić
następujące warunki:

 • kupujący musi być pomiędzy 18 a 35 rokiem życia

 • nieruchomość jest mieszkaniem/domem i będzie głównym miejscem zamieszkania kupującego

 • kupujący nie korzystał wcześniej ze tego zwolnienia

Nabywca będzie potrzebował specjalnej deklaracji, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od
zakupu. W oświadczeniu nabywca stwierdza, że spełnia powyższe warunki i będzie miał obowiązek
Jednorazowa obniżka czynszu dla najemców o niskich dochodach

Jednorazowa obniżka czynszu dla najemców o niskich dochodach

Pomimo faktu, że spółdzielnie mieszkaniowe przy przydzielaniu mieszkania uwzględniają poziom dochodu, są ludzie, którzy płacą czynsz zbyt wysoki jak na ich dochód. Z tego powodu kwalifikujący się najemcy mogą wystąpić do spółdzielni mieszkaniowej o jednorazową obniżkę czynszu. Od 1 stycznia 2021 r. masz prawo do obniżki czynszu, jeśli wynajmujesz dom socjalny od spółdzielni mieszkaniowej (nie z sektora wolnego) i spełniasz następujące warunki:

 • Twój miesięczny czynsz to więcej niż:

  €619,01 dla jedno- lub dwuosobowego gospodarstwa domowego.
  €663,40 dla gospodarstwa domowego składającego się z trzech lub więcej osób.

 • Twój roczny dochód nie przekracza:

  €23.225 brutto rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.
  € 31.550 brutto rocznie dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Podstawą do oceny, czy kwalifikujesz się do obniżenia czynszu są dochody za 2019 rok.

4. MNIEJSZA ULGA PODATKOWA DLA SAMOZATRUDNIONYCH (zelfstandigenaftrek)

Ulga podatkowa dla samozatrudnionych jest od 2020 roku stopniowo zmniejszana. W 2019 roku rząd postanowił, że od 2020 będzie zmniejszał tę ulgę o 250€ każdego roku, a w ostatnim roku o 280€, aż do 2028 kiedy osiągnie 5000€. Niestety tegoroczne plany rządu nie napawają optymizmem i zakładają, że zniżka ta będzie pomniejszana co roku w większych kwotach. Od 2021 do 2027 o 360€ w 2028 o 390, a w latach 2029- 2036 o 110€, osiągając pułap 3.240€ (w 2036 roku).

Zniżka podatkowa dla osoby prowadzącej działalność na własny rachunek to kwota, którą przedsiębiorca może odliczyć od zysku z tytułu podatku dochodowego, pod warunkiem, że przepracował 1225 godzin jako przedsiębiorca. Ulga ta zmniejsza kwotę, od której jest naliczany należny podatek dochodowy. Oznacza to, że finalnie przedsiębiorca zapłaci mniejszy podatek dochodowy. Zmniejszenie ulgi ma na celu wyrównanie różnic podatkowych między samozatrudnionym, a osobą zatrudnioną na etacie. Maksymalna ulga dla osoby pracującej na własny rachunek w 2021 r. to €6.670 (2020: €7.030).

5. ULGA INWESTYCYJNA ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM (BIK)

W 2021 Rząd chce zachęcić firmy do inwestowania poprzez nową zniżke inwestycyjną związaną z zatrudnieniem (BIK).

Co to jest BIK?

BIK to ulga inwestycyjna dla firm inwestujących w nowe aktywa biznesowe. Firmy mogą pokryć część kosztów tych inwestycji z należnego podatku od wynagrodzeń. Aby zakwalifikować się do BIK, trzeba spełnić jednak kilka warunków.

– Inwestycje musza być zrealizowane w okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku
– Inwestycje musza być w całości opłacone w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 i muszą zostać oddane do użytku w ciągu sześciu miesięcy od zakupu.

Koszt inwestycji a Wysokość ulgi BIK

 • Nie więcej niż  € 20.000 – 0%

 • € 20.001 t/m € 5.000.000  – 3%

 • Więcej niż € 5.000.000  – 2,44%

ULGA W PRZYPADKU PRZEKWALIFIKOWANIA

W związku z obecnym kryzysem rząd jeszcze bardziej podkreśla wagę szkolenia. Od 2021 roku ulga na szkolenia będzie miała zastosowanie także w przypadku szkolenia dla byłych pracowników. Oznacza to, że od 2021 roku pracodawcy mogą bez podatku refundować byłym pracownikom koszty szkolenia. Teraz koszty szkolenia są postrzegane jako wynagrodzenie i pracodawca musi zapłacić podatek od wynagrodzenia. Ulga dotyczy zwrotów kosztów za kursy lub studia podnoszące kwalifikacje.

REGULACJA KOSZTOW PRACY (WKR)

Dzięki WKR możesz część całkowitego rocznego wynagrodzenia pracowników podlegającego opodatkowaniu wypłacić bez podatku, na przykład: na wydatki podróży służbowych, telefony lub komputery dla swoich pracowników. WKR do/z 400.000€ wynosi 1,7%, powyżej 400.000€ 1,2%. W 2020 WKR od wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu do/z 400.000€ zostało tymczasowo zwiększone z 1,7% do 3%.Dzięki temu, firmy które miały możliwości finansowe, mogły zapewnić dodatkowe wsparcie swoim pracownikom w kryzysie koronowym. W 2021 procent 1,2 % zostanie zmniejszony do 1,18%.

6. ULGA INWESTYCYJNA (KIA)

W 2021 została dokładniej wyjaśniona metoda obliczania ulgi inwestycyjnej (KIA) w przypadku spółki partnerskiej (VOF).

Ulga inwestycyjna (KIA) to odliczenie z tytułu inwestycji w aktywa przedsiębiorstwa. Inwestując do określonej kwoty, firma może odliczyć pewną kwotę od dochodu do opodatkowania. Nie było jednak pewności co do sposobu obliczania kwoty KIA w spółce partnerskiej. Jednak teraz ustawodawca jasno dał do zrozumienia, że ​​ulga inwestycyjna – wbrew orzeczeniu Sądu Najwyższego – musi być naliczana na spółkę, a nie na przedsiębiorcę. Ma to konsekwencje dla przedsiębiorcy prowadzącego kilka firm. Inwestowanie w firmę lub firmy może mieć duże konsekwencje co do wysokości ulgi inwestycyjnej. To sprawia, że ​​warto przyspieszyć lub odłożyć inwestycje. Dlatego dobrze zaplanuj swoje inwestycje i zasięgnij porady.

7. PROMOCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rząd chce promować zrównoważony rozwój i proponuje różne zmiany w prawodawstwie środowiskowym. Ma to konsekwencje na przykład dla dodatku do samochodu elektrycznego i podatku energetycznego.

W ubiegłym roku zapowiedziano, że dodatek do samochodów elektrycznych na użytek prywatny będzie stopniowo zwiększany. Od 01 stycznia 2021 r. dodatek będzie wynosił 12% (2020: 8%) dla maksymalnej wartości €40.000 (2020: €45.000). Jeśli wartość katalogowa samochodu jest wyższa niż 40 000 euro, obowiązuje normalny dodatek w wysokości 22%.

W nadchodzących latach dodatek będzie dalej zwiększany do 16% w 2022 r. i 17% w 2025 r. Maksymalna wartość katalogowa, do której odnosi się niższy dodatek pozostanie na poziomie €40.000.

Nowością w tym roku jest to, że maksymalna wartość nie dotyczy samochodów, które są zasilane przez zintegrowane panele słoneczne. W ten sposób rząd zamierza przewidywać zmiany na rynku samochodowym.

Rząd zamierza dostosować podstawę opodatkowania do najnowszych osiągnięć technologicznych, tak aby samochody były coraz bardziej wydajne i „bardziej ekologiczne”. Wiąże się to z zaostrzeniem taryf podatkowych od emisji CO2.

Stawki podatku za emisję grama CO2/km (z wyjątkiem stawki stałej) są najpierw indeksowane, a następnie zwiększane o 4,38%. Limit CO2 dla dopłaty do oleju napędowego zostanie zaostrzony do 77 gramów/km w 2021 roku (2020: 80 gramów/km). Powyżej tego limitu opłata za olej napędowy wzrośnie z 78,82 EUR do 83,59 EUR za gram emisji CO2.

Nowy podatek od emisji CO2 dla przemysłu

Podatek od emisji CO2 będzie dotyczył dużych przedsiębiorstw przemysłowych objętych europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), spalarni odpadów i przedsiębiorstw emitujących duże ilości podtlenku azotu. Jeżeli firmy te emitują więcej CO2 niż zwolnienie zawarte w podatku, część powyżej zwolnienia zostanie opodatkowana. Podatek będzie wzrastał do 2030 r., a jednocześnie zmniejszy się zwolnienie. Tym samym rząd chce zachęcić firmy do obniżenia emisji CO2.

Podatek od emisji CO2 nie dotyczy wielu konkretnych sektorów, w tym ogrodnictwa. Nie są znane jeszcze wszystkie szczegóły dotyczące konkretnych branży.

8. PODATEK OD ENERGII

Zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa przyczyniają się do inwestycji w zrównoważoną energię poprzez swoje rachunki za energię. Podatek energetyczny i ODE (podatek od zrównoważonej energii i zmiany klimatu) są źródłem wydatków na promocję zrównoważonej transformacji energetycznej.

Podatki od energii składają się z ODE i podatku energetycznego. Choć stawki ODE zostaną podwyższone, w 2021 r. nie przewiduje się wzrostu podatkowej części rachunku za energię dla przeciętnego gospodarstwa domowego.

9. POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM WYWOŁANYM PRZEZ COVID-19

Przedsiębiorcy z niektórych sektorów, którzy ponieśli szkody w wyniku działań koronacyjnych, mieli prawo do zasiłku dla przedsiębiorców w sektorach dotkniętych COVID-19 do 15 czerwca 2020 r. Program ten został zastąpiony przez rozporządzenie w sprawie subsydiowania kosztów stałych.

Ustalono, że pomoc ta nie jest liczona jako zysk. Jest to teraz również określone w ustawie.

Ponadto, instytucje opieki zdrowotnej mogą przyznać pracownikom i osobom niezatrudnionym (takim jak osoby samozatrudnione i personel sprzątający zatrudniony z zewnątrz) premię wolną od podatku w wysokości €1000. Dzięki temu premia nie prowadzi do obniżenia świadczeń dla pracownika.

Czy spodziewasz się, że Twój biznes przyniesie stratę w 2020 roku? Czy zarobiłeś w 2019? Wówczas możliwe jest uwzględnienie rezerwy podatkowej w zeznaniu podatkowym za 2019 rok. Możesz skompensować oczekiwaną stratę za 2020r. zyskiem za 2019 r., aby zapłacić mniejszy podatek. Warunkiem jest to, że strata w 2020 roku jest związana z konsekwencjami kryzysu koronowego. Na przykład, ponieważ musiałeś zamknąć firmę, podczas gdy koszty stałe były kontynuowane.

Uwaga! Rezerwa ta jest możliwa tylko dla firm podlegających podatkowi od osób prawnych.

Odliczanie darowizny od podatku

Od 2021 roku nie będzie już możliwe odliczanie darowizn, które zostały opłacone gotówką. Ponadto musisz być w stanie udowodnić darowizny dokumentami pisemnymi.

Jakie są dalsze prognozy?

Przyszłościowy rynek pracy ma zastąpić obecną ustawę DBA. Na wiosnę spodziewanych jest szereg wniosków ustawodawczych!

Publikacja  17.12.2020

FISKALNA REZERWA EMERYTALNA – FOR

25/11/2020|

Fiskalna Rezerwa Emerytalna jest holenderskim przepisem podatkowym dla osób, które są przedsiębiorcami w zakresie podatku dochodowego. Jeśli przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki, może każdego roku odroczyć opodatkowanie pewnej części zysku. Ta odłożona część zysku [...]

Plany Budżetowe 2024

07/10/2022|

Prinsjesdag, czyli zmiany Podatkowe w Holandii - Co nas czeka w 2024 roku? Przedstawiamy Wam kluczowe informacje! Prinsjesdag, czyli zmiany Podatkowe w Holandii - Co nas czeka w 2024 roku? [...]

KOSZTY FIRMOWE

14/12/2017|

Jakie koszty ponosi firma ? I dlaczego ich odliczanie stwarza temat do dyskusji? Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub małą firmę wydajesz pieniądze po to, aby móc zarabiać. Obrót minus koszty daje zysk. Im [...]

2021-02-05T12:24:53+01:00
Przejdź do góry