Nl Balance – Rozliczenie Internetowe

Od stycznia rozpoczeliśmy rozliczenia z podatku dochodowego. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: Wszystkie rozliczenia wysyłamy drogą elektroniczną bezpośrednio do Belastingdienst poprzez profesjonalny certyfikowany program. Nie korzystamy z DigiD kodów oraz nie prosimy o formularze C i M drogą pocztową. Wszystko można załatwić na miejscu od ręki. Jeżeli nie możesz przyjechać do nas osobiście istnieje możliwość załatwienia sprawy drogą elektroniczną poprzez e-mail, prosty formularz na stronie internetowej lub telefonicznie.

Formularz rozliczeniowy

  Dane osobowe


  Imię*

  Nazwisko*

  BSN (SOFI)*

  Data Urodzenia*

  Obywatelstwo*

  PLNLinne

  Jeśli inne to jakie?

  Stan cywilny*

  panna/kawalermałżeństworozwiedziony(a)wdowiec/wdowa

  Dane kontaktowe


  Numer telefonu*

  Adres e-mail*

  Adres


  Ulica i numer domu*

  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Rachunek bankowy


  Kraj rachunku bankowego

  NLinne

  Pełna nazwa banku

  Adres banku

  Numer konta IBAN*

  Bic/Swift*

  Czy otrzymywałeś przelewy z Belastingdienst na podany numer konta?*

  taknie

  (czy konto jest podane do urzędu skarbowego Belastingdienst)

  Informacje


  Rok,za który Pan / Pani chcą się rozliczyć*

  Czy w danym roku rozliczeniowym byłeś/aś zameldowany/a na terenie Holandii?*

  taknietak - przez część roku

  Jeżeli tak to od jakiej daty?*

  Czy rozliczasz się z partnerem?*

  taknie

  Dane osobowe partnera


  Imię*

  Nazwisko*

  Ulica i numer domu*

  Kod pocztowy*

  Miasto*

  BSN (SOFI)*

  Data Urodzenia*

  Obywatelstwo*

  PLNLinne

  Jeśli inne to jakie?

  Czy masz dzieci?*

  taknie

  Dane najmłodszego dziecka


  Imię*

  Nazwisko*

  Data urodzenia*

  Czy uzyskiwałeś/aś dochody z Polski lub innego kraju?*

  taknie

  Dotyczy roku 2015 oraz 2016

  Wysokość dochodu

  Kraj/e uszyskania dochodu

  Czy chcesz rozliczyć się z hipoteką?*

  taknie

  Załączniki


  Kopia dowodu*

  Kopia Jaaropgave*

  Pozostałe

  Wyrażam zgodęna to, iz biuro NL- Balance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność danych umieszczonych na powyższym formularzu.

  Pola oznaczone "*" są wymagane

  Pobierz Zaświadczenie o dochodach wraz z objaśnieniem w j.Polskim

  Dodatkowe informacje

  Ważne:

  Podpisany formularz należy wysłać do Belastingdienst przed lub w trakcie składania zeznania podatkowego. Bez formularza zostaniemy potraktowani jako podatnik nie będący rezydentem.

  Zaświadczenie o dochodach za rok 2015 / 2016 Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg

  W powyższym formularzu należy podać dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach będzie ci potrzebne, kiedy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy spełniasz następujące warunki:

  • twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby
  • co najmniej  90% twoich  dochodów podlega opodatkowaniu w Holandii
  • możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania

  Uwaga!

  Upewnij się, że kod kreskowy na formularzu, który wysyłasz, jest wyraźnie czytelny.