Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność na własny rachunek i (czasowo) masz problemy finansowe. Czy te problemy finansowe są zagrożeniem dla dalszego istnienia firmy? Może masz prawo do pomocy finansowej dla osób z własną działalnością. Zależnie od Twojej sytuacji możesz mieć prawo do: dodatku do dochodów, pożyczki dla osób zakładających firmę albo nieoprocentowanej pożyczki.