AVG- Algemene Verordering Gegevensbescherming

Z dniem 25 maja 2018 obecna holenderska ustawa o ochronie danych -Wbp zostaje zastąpiona nowym europejskim prawem ochrony prywatności – AVG . Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Od tej daty w całej Unii Europejskiej obowiązują te same przepisy dotyczące ochrony prywatności. Celem nowej ustawy jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych oraz m.in łatwiejszy dostęp do danych, jaśniejsze prawo do przenoszenia i usuwania danych oraz prawo do niezwłocznej informacji w razie ataku hackerskiego.   Organ kontrolujący użycie i przechowywanie danych osobowych może nałożyć duże kary za naruszenie zasad nowego prawa (do 20 milionów euro lub 4% rocznego obrotu). Wprowadzenie AVG jest największą zmianą w dziedzinie ochrony danych od ponad 20 lat.

Kogo obowiązuje AVG?

Wielu ZZP uważa, że nowe przepisy dotyczące prywatności dotyczą tylko dużych firm. Niestety nie! Każda osobę która pracuje z poufnymi danymi obowiązują zasady AVG. Co oznaczają dane osobowe? Są to wszystkie dane, które mogą kierować nas do konkretnej osoby. Informacje o nazwach , adresach, e-mail lub profile klientów oraz dane medyczneBSN numery. Praktycznie każdy przedsiębiorca przetwarza dane osobowe, w tym także ZZP. Wkrótce wszyscy Twoi klienci muszą wiedzieć, co dzieje się z ich danymi oraz mieć możliwość wglądu do swoich danych osobowych i ich usunięcia na prośbę. W przypadku niektórych działań związanych z działalnością gospodarczą korzystasz z zewnątrz. Na przykład: dostawa paczek dla klientów poprzez przesyłkę ,prowadzenie administracji finansowej przez księgowego lub korzystanie z pakietu oprogramowania w chmurze. W tym momencie udostępniasz dane osobowe swoich klientów osobom trzecim i nie ma znaczenia, czy masz trzech klientów rocznie czy 3000. Jeśli przekazujesz dane osobowe do strony zewnętrznej, przepisy dotyczące prywatności wymagają od ciebie zgody klienta na dzielenie się danymi. Nowe przepisy AVG zawierają więcej obowiązków w stosunku do przedsiębiorców. Ważnym punktem jest także prawo wglądu osoby, której dane są przechowywane. Dzięki temu klienci łatwiej mogą odzyskać swoje dane.

Co zrobić, aby spełniać zasady nowego prawa o ochronie prywatności?  Zapytaj o zgodę!

Jeśli zdecydujesz się przechowywać niektóre dane osobowe to poproś klienta o wyraźną zgodę. Klient musi wiedzieć dlaczego chcesz zapisać jego dane, Które precyzyjnie dane, Do czego będą używane i czy to naprawdę konieczne? Zgoda musi być ‘specyficzna’ i ‘świadoma’ oraz zgodna z prawem. W praktyce oznacza to, że wyjaśniasz swojemu klientowi do czego dokładnie będziesz używał jego danych. Można to zrobić ustnie, ale lepiej będzie zrobić to pisemnie na formularzu lub umowie. Bardzo ważne jest to aby używać tylko tych danych na które klient udzielił nam zgody.

Publikacja  14.05.2018

Nie każdy, kto chce być przedsiębiorcą jest przedsiębiorca z tytułu podatku dochodowego. Jeśli działalność odbywa się w obrocie handlowym lub usługach i osiągany jest zysk oraz mamy do czynienia ze źródłem dochodu to jesteś przedsiębiorcą z tytułu podatku dochodowego. Jeżeli działalność jest prowadzona w środowisku domowym , rodzinnym lub jako hobby, nie jesteś przedsiębiorcą.

Do podatku dochodowego, istnieją trzy źródła dochodów:

-dochód z działalności gospodarczej

-dochody z zatrudnienia

-dochody z innej działalności

Z jakiego źródła pochodzi Twój dochód zależy od kilku czynników. Prawo może nakładać pewne wymagania, które muszą spełniać podmioty. Na przykład :

* Osiągasz zysk ? Jeśli tak, to ile?

Jeśli masz tylko bardzo niewielki zysk lub ponosisz strukturalnie straty , jest małe prawdopodobieństwo, że będzie osiągać zyski. Nie ma wtedy mowy o firmie.

*Czy firma jest niezależna ?

Jeśli inni decydują jak masz zorganizować swój biznes i jak wykonywać swoją pracę, to nie ma  niezależności. Nie mówimy wtedy o firmie.

*Czy jesteś właścicielem kapitału?

Kapitał jest niezbędny dla wielu firm. Trzeba inwestować w na przykład, promocje, leasing i ubezpieczenia. Kapitału potrzebujesz aby rozpocząć działalność gospodarczą i ja utrzymać, to wskazuje że masz firmę.

*Ile czasu spędzasz w pracy?

Jeśli poświęcasz dużo czasu  na działalności bez widocznych zysków to zwykle nie ma mowy o firmie.

*Kim są twoi klienci?

Starasz się mieć wielu klientów, miedzy innymi po to aby zmniejszyć ryzyko związane z kontynuacja i bezpieczeństwem finansowym. Jeśli masz wielu klientów zmniejszasz swoje uzależnienie od jednego lub kilku klientów i zwiększa swoją niezależność.

*Jak reklamujesz swoja firmę na zewnątrz?

Kontynuacja twojej działalności jest uzależniona od klientów. Aby być przedsiębiorcą musisz być widoczny na przykład poprzez reklamę, stronę internetowa, ulotki itp.

*Jesteś narażony na „ryzyko biznesowe”?

Czy jest szansa, że klienci nie zapłacą? Używasz swoje” dobre imię”, aby wypełniać swoje obowiązki? Jesteś zależny od popytu i podaży produktów i usług? To znaczy ze jesteś narażony na “ryzyko biznesowe”,  prawdopodobnie masz firmę.

*Jesteś odpowiedzialny za długi firmy?

Jeśli jesteś osobiście odpowiedzialny za długi firmy, to jesteś przedsiębiorcą.

Jeśli ZZP (wykonawca) ma zamiar pracować dla klienta/zleceniodawcy to ZZP i klient musza określić, czy istnieje podejrzenie rzeczywistego zatrudnienia .W wielu przypadkach, jest to oczywiste, że tak nie jest. W wątpliwych przypadkach ZZP i jego klienci mogą skorzystać z wzoru umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Jednak pracując dokładnie według  umowy, masz pewność, ze nie ma mowy o rzeczywistym zatrudnieniu i klient nie musi wstrzymywać podatku od wynagrodzenia.

Praca na podstawie umowy nie jest obowiązkowa. Więc zastanów się najpierw, czy rzeczywiście potrzebna jest ci taka umowa. W wielu przypadkach jest to oczywiste, że ZZP nie pracuje jak na etacie. Przykładem może być  malarz, który  pracuje dla różnych osób. Nie trzeba w tym przypadku używać  umowy.

W razie wątpliwości, należy użyć wzoru umowy.

1.Znajdź  model umowy , który pasuje do pracy która wykonujesz.

2.Dostosuj wzór umowy w razie potrzeby.

Oceniając wzory umów Belastingdienst skupiał się  na artykułach istotnych w kwestii określenia stosunku pracy ,czy jest mowa o zatrudnieniu na etacie czy nie. Artykuły te są podświetlone na żółto i  nie powinny być zmieniane. Pozostałe pozycje można zmienić, o ile nie są one sprzeczne z podświetlonymi elementami. Zmieniony wzór umowy nie musi być ponownie oceniany przez Belastingdienst.

3.Określ według którego wzoru umowy pracujesz. Możesz wysłać wzór umowy jako załącznik w         e-mailu w którym będziesz uzgadniać ze zleceniodawca warunki zlecenia, lub odnieść się do charakterystycznego numeru wzoru umowy.(Kenmerknummer)

4.Pracuj zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Sporadyczne odchylenie od  żółtych oznaczonych przepisów nie będzie od razu prowadzić do pracy na etacie . W jednym z wzorów umowy jest na przykład, że osoby pracujące na własny rachunek muszą pracować  własnymi narzędziami. Jeśli taki pracownik zapomni wziąć własne narzędzia i pożycza od swojego klienta, to nie jest on w tym przypadku od razu na etacie.

Jeżeli wzorcowa umowa sprawdzona przez Belastingdienst  nie spełnia naszych warunków możemy stworzyć własną ,która należy wysłać do Belastingdienst w celu jej  skontrolowania stwierdzić czy mamy do czynienia z zatrudnieniem na etacie. Możesz tez sam stwierdzić czy będziesz miał do czynienia z sytuacja gdzie praca jaka wykonujesz może być uznana jako rzeczywiste zatrudnienie.

Oto cechy rzeczywistego zatrudnienia :

Istnieje realne zatrudnienie na etacie, jeżeli spełnione są następujące trzy warunki:

1.Pracownik jest zobowiązany do pracy osobiście dla pracodawcy. Oznacza to, że pracownik bez zgody pracodawcy nie może zostać zastąpiony przez nikogo innego.

2.Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty pracownikowi za wykonana prace.

3.Między pracownikiem a pracodawcą istnieje hierarchia . Oznacza to, że pracodawca może udzielić pracownikowi wiążących instrukcji, jak wykonać zadanie.

Jeżeli co najmniej jednego z tych trzech warunków brakuje nie mamy do czynienie z  rzeczywistym zatrudnieniem na etacie.

Uwaga!

Umowa która sami stworzyliśmy nie daje nam pewności , ze Belastingdienst ja zatwierdzi wiec jeśli chcemy mieć pewność to najlepiej użyć wzorcowej umowy znajdującej się na stronie internetowej Belastingdienst .Może być to ogólna lub dla specyficznej branży lub zawodu.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie Belastingdienst.

W razie pytań i wątpliwości lub pomocy w sporządzeniu kontraktu mogą Panstwo skontaktować się z Nami. Zapraszamy.

Team NL-Balance

Publikacja  01.05.2016

VAR Verklaring był dokumentem wydanym dla samodzielnego przedsiębiorcy (ZZP) potwierdzającym że jest niezależną, samodzielną firmą świadczącą usługi w danej dziedzinie.
Do tej pory przedsiębiorca występował o VAR za pomocą formularza lub elektronicznie. W formularzu znajdowały się pytania dotyczące różnych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej .
Z dniem 1 Maja 2016 wchodzi w życie nowy przepis w którym VAR zostaje zamieniony na specjalna umowę miedzy zleceniodawca ,a zleceniobiorca z której musi wynikać ze zleceniodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego i składek. Sporządzoną umowę należy wysłać do Urzędu Skarbowego (Belastingdienst),który musi ja przeanalizować i udzielić jednoznacznej odpowiedzi (Czy zleceniodawca musi odprowadzać podatek ,czy nie)
Jeśli nie zmieniliśmy rodzaju wykonywanej pracy ,a posiadamy VAR na 2015 to można z niego korzystać aż do wejścia w życie nowych przepisów.

Publikacja 24.03.2016

Rząd holenderski  wstrzymał działanie prawa DBA (regulacja stosunku pracy) do 1 stycznia 2018. Istnieje zbyt wiele niejasności w następcy VAR-u, powodując wiele niepokojów i pytań jakie powstały zarówno wśród pracodawców, jak i freelancerów oraz ZZP.

Ustawa ma na celu lepiej odróżnić prace na własny rachunek  od pracujących na etacie  ponieważ definicja zatrudnienia z 1907 roku już  nie odzwierciedla obecnej praktyki.

Z tego powodu wiele firm przestało zatrudniać ZZP, ponieważ boją się, że popełnią błędy i będą musieli zapłacić dodatkowe zobowiązania podatkowe i kary. Duża liczba samo zatrudnionych wykazuje także , że nie otrzymują już żadnych zleceń.

Organizacja Pracodawców VNO-NCW mówi, że grupa około pół miliona samo zatrudnionych żyje w niepewności ,a 100.000 z nich ma poważne problemy finansowe z powodu prawa DBA .W Holandii jest około miliona freelancerów. Dlatego działanie prawa DBA zostało przełożone do 2018.

Potrzebny jest kolejny rok lub jeśli to konieczne dłużej aby rozwiązać nurtujące problemy i niejasności powiedział minister finansów Wiebes.

Belastingdienst nie będzie nakładał żadnych kar lub dodatkowych podatków jeśli zostaną popełnione niezamierzone błędy we wzorach umów. Jednak „z wyjątkiem dla prawdziwych złoczyńców”, powiedział Wiebe. Są ZZP i klienci, którzy mają wyraźna relacje pracodawca-pracownik i gdzie nie ma mowy o samozatrudnieniu.

Organizacje zawodowe VNO-NCW, MKB-Holandia i PZO-ZZP mówią ze odroczenie prawa DBA wprowadzi  trochę spokoju na rynek i będzie pozytywne dla gospodarki.

„Osoby samozatrudnione mogą wiec spokojnie prowadzić swoja działalność ,a klienci mogą znów korzystać z ich usług. ”

Nowe numery BTW dla firm jednoosobowych

28/05/2019|

Z początkiem roku 2020 ponad milion jednoosobowych działalności gospodarczych będzie miała nadane nowe numery BTW. Nowy numer BTW nie będzie jak do tej pory powiązany z numerem BSN. Skąd taka zmiana? Belastingdienst zdecydował [...]

Holenderska Emerytura dla Przedsiębiorcy

25/06/2019|

Niektórym z nas marzy się dzień, w którym przejdziemy na emeryturę, a nasze dni wypełni spokój, cisza, będziemy mogli oddać się w pełni swojemu hobby, a przede wszystkim zaprzestać pracy. Często jednak, jako [...]

Plany budżetowe na 2020 rok

02/10/2019|

Co nowego szykuje dla nas holenderski rząd? Jak co roku, w trzeci wtorek września rząd holenderski przedstawił plany dotyczące polityki i budżetu na nadchodzący rok 2020. Co dokładnie się zmieni i jak to [...]

2020-09-25T12:27:08+02:00
Przejdź do góry