Jakie są zalety i wady bycia ZZP w Holandii? Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, to poważna decyzja. Nie ma też dostępnego konkretnego podręcznika, który nam w tym pomoże. Korzystając z praktycznych informacji, można łatwo dowiedzieć się więcej na temat przedsiębiorczości i pracy na własny rachunek. Oficjalnie ZZP nie istnieje. Przynajmniej nie przed prawem. ZZP to samodzielna osoba bez personelu pracująca na własny rachunek. W rzeczywistości oznacza to, że osoba prywatna rozpoczyna działalność gospodarczą i staje się przedsiębiorcą. Jedynej rzeczy jakiej ZZP nie robi, to dążenie do rozwinięcia się w kierunku dużej firmy z dużą ilością pracowników. Praca jako ZZP jest świadomym wyborem.

Nie każdy rozumie, dlaczego ktoś chce tak ryzykować i potrzebuje niezależności. Są to najczęściej osoby zatrudnione na stałym etacie, które są zadowolone z tego, co mają. Oczywiście nie ma w tym nic złego ale niektórzy potrzebują więcej swobody w swoim życiu. Ponadto istnieją różni ZZP. Niektóre osoby pracują na własny rachunek tymczasowo w przedsiębiorstwach, podczas gdy inne działają w 100% na własną rękę. Podobnie jak na różnych płaszczyznach życia, tutaj też istnieją zalety i wady, ryzyko i korzyści, z którymi możesz się spotkać. Pracując jako ZZP w Holandii ryzyko jest niewątpliwie większe niż przy pracy na etacie. Sam jesteś odpowiedzialny za swoje dochody i często musisz podejmować ryzykowne decyzje. Dlatego ważne jest, abyś był w stanie wykazać się swoja kreatywnością, wytrwałością i wiedzą na temat swojego zawodu.

Zalety:

Masz więcej swobody: sam określasz swoje godziny pracy. Daje ci to więcej czasu na inne ważne dla Ciebie rzeczy.

Praca w dowolnym miejscu: w zależności od działalności  możesz pracować z kraju lub za granicą i robisz to co lubisz.

Korzyści podatkowe: jako samozatrudniony możesz skorzystać z niektórych przywilejów podatkowych (ZZP podatki) i określać za ile pracujesz.

Wady:

Niepewność: jako ZZP nie masz gwarancji  stałego dochodu. Istnieją okresy „przestoju”. To zależy oczywiście od branży, w której pracujesz.

Pozyskiwanie klientów: To twoje zadanie i niestety nie zawsze kończy się to sukcesem.

Ubezpieczenia: Osoba prowadząca działalność na własny rachunek będzie musiała dodatkowo ubezpieczyć siebie i firmę. Np.: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od niezdolności do pracy itp. (ZZP ubezpieczenia)

Administracja: Administracja to trudny temat dla wielu osób prowadzących działalność. Oprócz pracy i pozyskiwania klientów musisz również dbać o administrację swojej firmy.

Publikacja  18.05.2018

Nie każdy, kto chce być przedsiębiorcą jest przedsiębiorca z tytułu podatku dochodowego. Jeśli działalność odbywa się w obrocie handlowym lub usługach i osiągany jest zysk oraz mamy do czynienia ze źródłem dochodu to jesteś przedsiębiorcą z tytułu podatku dochodowego. Jeżeli działalność jest prowadzona w środowisku domowym , rodzinnym lub jako hobby, nie jesteś przedsiębiorcą.

Do podatku dochodowego, istnieją trzy źródła dochodów:

-dochód z działalności gospodarczej

-dochody z zatrudnienia

-dochody z innej działalności

Z jakiego źródła pochodzi Twój dochód zależy od kilku czynników. Prawo może nakładać pewne wymagania, które muszą spełniać podmioty. Na przykład :

* Osiągasz zysk ? Jeśli tak, to ile?

Jeśli masz tylko bardzo niewielki zysk lub ponosisz strukturalnie straty , jest małe prawdopodobieństwo, że będzie osiągać zyski. Nie ma wtedy mowy o firmie.

*Czy firma jest niezależna ?

Jeśli inni decydują jak masz zorganizować swój biznes i jak wykonywać swoją pracę, to nie ma  niezależności. Nie mówimy wtedy o firmie.

*Czy jesteś właścicielem kapitału?

Kapitał jest niezbędny dla wielu firm. Trzeba inwestować w na przykład, promocje, leasing i ubezpieczenia. Kapitału potrzebujesz aby rozpocząć działalność gospodarczą i ja utrzymać, to wskazuje że masz firmę.

*Ile czasu spędzasz w pracy?

Jeśli poświęcasz dużo czasu  na działalności bez widocznych zysków to zwykle nie ma mowy o firmie.

*Kim są twoi klienci?

Starasz się mieć wielu klientów, miedzy innymi po to aby zmniejszyć ryzyko związane z kontynuacja i bezpieczeństwem finansowym. Jeśli masz wielu klientów zmniejszasz swoje uzależnienie od jednego lub kilku klientów i zwiększa swoją niezależność.

*Jak reklamujesz swoja firmę na zewnątrz?

Kontynuacja twojej działalności jest uzależniona od klientów. Aby być przedsiębiorcą musisz być widoczny na przykład poprzez reklamę, stronę internetowa, ulotki itp.

*Jesteś narażony na „ryzyko biznesowe”?

Czy jest szansa, że klienci nie zapłacą? Używasz swoje” dobre imię”, aby wypełniać swoje obowiązki? Jesteś zależny od popytu i podaży produktów i usług? To znaczy ze jesteś narażony na “ryzyko biznesowe”,  prawdopodobnie masz firmę.

*Jesteś odpowiedzialny za długi firmy?

Jeśli jesteś osobiście odpowiedzialny za długi firmy, to jesteś przedsiębiorcą.

Jeśli ZZP (wykonawca) ma zamiar pracować dla klienta/zleceniodawcy to ZZP i klient musza określić, czy istnieje podejrzenie rzeczywistego zatrudnienia .W wielu przypadkach, jest to oczywiste, że tak nie jest. W wątpliwych przypadkach ZZP i jego klienci mogą skorzystać z wzoru umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Jednak pracując dokładnie według  umowy, masz pewność, ze nie ma mowy o rzeczywistym zatrudnieniu i klient nie musi wstrzymywać podatku od wynagrodzenia.

Praca na podstawie umowy nie jest obowiązkowa. Więc zastanów się najpierw, czy rzeczywiście potrzebna jest ci taka umowa. W wielu przypadkach jest to oczywiste, że ZZP nie pracuje jak na etacie. Przykładem może być  malarz, który  pracuje dla różnych osób. Nie trzeba w tym przypadku używać  umowy.

W razie wątpliwości, należy użyć wzoru umowy.

1.Znajdź  model umowy , który pasuje do pracy która wykonujesz.

2.Dostosuj wzór umowy w razie potrzeby.

Oceniając wzory umów Belastingdienst skupiał się  na artykułach istotnych w kwestii określenia stosunku pracy ,czy jest mowa o zatrudnieniu na etacie czy nie. Artykuły te są podświetlone na żółto i  nie powinny być zmieniane. Pozostałe pozycje można zmienić, o ile nie są one sprzeczne z podświetlonymi elementami. Zmieniony wzór umowy nie musi być ponownie oceniany przez Belastingdienst.

3.Określ według którego wzoru umowy pracujesz. Możesz wysłać wzór umowy jako załącznik w         e-mailu w którym będziesz uzgadniać ze zleceniodawca warunki zlecenia, lub odnieść się do charakterystycznego numeru wzoru umowy.(Kenmerknummer)

4.Pracuj zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Sporadyczne odchylenie od  żółtych oznaczonych przepisów nie będzie od razu prowadzić do pracy na etacie . W jednym z wzorów umowy jest na przykład, że osoby pracujące na własny rachunek muszą pracować  własnymi narzędziami. Jeśli taki pracownik zapomni wziąć własne narzędzia i pożycza od swojego klienta, to nie jest on w tym przypadku od razu na etacie.

Jeżeli wzorcowa umowa sprawdzona przez Belastingdienst  nie spełnia naszych warunków możemy stworzyć własną ,która należy wysłać do Belastingdienst w celu jej  skontrolowania stwierdzić czy mamy do czynienia z zatrudnieniem na etacie. Możesz tez sam stwierdzić czy będziesz miał do czynienia z sytuacja gdzie praca jaka wykonujesz może być uznana jako rzeczywiste zatrudnienie.

Oto cechy rzeczywistego zatrudnienia :

Istnieje realne zatrudnienie na etacie, jeżeli spełnione są następujące trzy warunki:

1.Pracownik jest zobowiązany do pracy osobiście dla pracodawcy. Oznacza to, że pracownik bez zgody pracodawcy nie może zostać zastąpiony przez nikogo innego.

2.Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty pracownikowi za wykonana prace.

3.Między pracownikiem a pracodawcą istnieje hierarchia . Oznacza to, że pracodawca może udzielić pracownikowi wiążących instrukcji, jak wykonać zadanie.

Jeżeli co najmniej jednego z tych trzech warunków brakuje nie mamy do czynienie z  rzeczywistym zatrudnieniem na etacie.

Uwaga!

Umowa która sami stworzyliśmy nie daje nam pewności , ze Belastingdienst ja zatwierdzi wiec jeśli chcemy mieć pewność to najlepiej użyć wzorcowej umowy znajdującej się na stronie internetowej Belastingdienst .Może być to ogólna lub dla specyficznej branży lub zawodu.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie Belastingdienst.

W razie pytań i wątpliwości lub pomocy w sporządzeniu kontraktu mogą Panstwo skontaktować się z Nami. Zapraszamy.

Team NL-Balance

Publikacja  01.05.2016

VAR Verklaring był dokumentem wydanym dla samodzielnego przedsiębiorcy (ZZP) potwierdzającym że jest niezależną, samodzielną firmą świadczącą usługi w danej dziedzinie.
Do tej pory przedsiębiorca występował o VAR za pomocą formularza lub elektronicznie. W formularzu znajdowały się pytania dotyczące różnych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej .
Z dniem 1 Maja 2016 wchodzi w życie nowy przepis w którym VAR zostaje zamieniony na specjalna umowę miedzy zleceniodawca ,a zleceniobiorca z której musi wynikać ze zleceniodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego i składek. Sporządzoną umowę należy wysłać do Urzędu Skarbowego (Belastingdienst),który musi ja przeanalizować i udzielić jednoznacznej odpowiedzi (Czy zleceniodawca musi odprowadzać podatek ,czy nie)
Jeśli nie zmieniliśmy rodzaju wykonywanej pracy ,a posiadamy VAR na 2015 to można z niego korzystać aż do wejścia w życie nowych przepisów.

Publikacja 24.03.2016

Rząd holenderski  wstrzymał działanie prawa DBA (regulacja stosunku pracy) do 1 stycznia 2018. Istnieje zbyt wiele niejasności w następcy VAR-u, powodując wiele niepokojów i pytań jakie powstały zarówno wśród pracodawców, jak i freelancerów oraz ZZP.

Ustawa ma na celu lepiej odróżnić prace na własny rachunek  od pracujących na etacie  ponieważ definicja zatrudnienia z 1907 roku już  nie odzwierciedla obecnej praktyki.

Z tego powodu wiele firm przestało zatrudniać ZZP, ponieważ boją się, że popełnią błędy i będą musieli zapłacić dodatkowe zobowiązania podatkowe i kary. Duża liczba samo zatrudnionych wykazuje także , że nie otrzymują już żadnych zleceń.

Organizacja Pracodawców VNO-NCW mówi, że grupa około pół miliona samo zatrudnionych żyje w niepewności ,a 100.000 z nich ma poważne problemy finansowe z powodu prawa DBA .W Holandii jest około miliona freelancerów. Dlatego działanie prawa DBA zostało przełożone do 2018.

Potrzebny jest kolejny rok lub jeśli to konieczne dłużej aby rozwiązać nurtujące problemy i niejasności powiedział minister finansów Wiebes.

Belastingdienst nie będzie nakładał żadnych kar lub dodatkowych podatków jeśli zostaną popełnione niezamierzone błędy we wzorach umów. Jednak „z wyjątkiem dla prawdziwych złoczyńców”, powiedział Wiebe. Są ZZP i klienci, którzy mają wyraźna relacje pracodawca-pracownik i gdzie nie ma mowy o samozatrudnieniu.

Organizacje zawodowe VNO-NCW, MKB-Holandia i PZO-ZZP mówią ze odroczenie prawa DBA wprowadzi  trochę spokoju na rynek i będzie pozytywne dla gospodarki.

„Osoby samozatrudnione mogą wiec spokojnie prowadzić swoja działalność ,a klienci mogą znów korzystać z ich usług. ”

BIJTELLING w 2018 roku

09/02/2018|

Bijtelling – jest to kwota(dodatek)  do zapłacenia na rzecz prywatnego korzystania z auta służbowego Jeździsz prywatnie samochodem należącym do firmy/pracodawcy? To musisz dodać do zysku lub dochodu określoną kwotę z tytułu używania auta [...]

Komornik

25/11/2016|

Komornik. W jaki sposób działa firma windykacyjna w Holandii? Jak pracuje komornik w Holandii? Jeśli nie zapłacisz faktury/rachunku w większości przypadków firma windykacyja w Holandii wysyła ci kilka upomnień. Kiedy nie uregulujesz płatności [...]

2020-09-25T15:14:17+02:00
Przejdź do góry