AKTUALIZACJA ARTYKUŁU – 24.03.2020

Uwaga!!! Haga / Rotterdam, od wczoraj można składać wnioski o przyznanie wsparcia dla ZZP-ers. 

Jak już pisaliśmy wcześniej, rząd holenderki przygotował pakiet pomocy dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli finansowo z powodu Koronawirusa.

Uwaga!!! Poniższe informacje dotyczą gminy Haga, w innych gminach warunki mogą być inne.

Jakie warunki trzeba spełnić:

 • Jesteś zarejestrowany jako mieszkaniec gminy Haga

 • Twoja firma rozpoczęła działalność i jest zarejestrowana przed 1 stycznia 2020 r

 • Wymagane kryterium 1225 godzin. – to znaczy co najmniej 1 225 godzin rocznie, pracujesz we własnej firmie lub na własny rachunek.

Jak złożyć wniosek?

Wypełnij ten formularz online

Dodatkowo wyślij maila na adres:  emailbeheer.szw@denhaag.nl z następującymi dokumentami:

 • Ostatni wyciąg bankowy z konta prywatnego, na które chcesz otrzymać pieniądze. Upewnij się że saldo końcowe, numer konta oraz twoje dane są widoczne na wyciągu.

 • Aktualny dowód wpisu do Izby Handlowej (KVK- Uittreksel)

 • Cyfry za 2019 rok lub w razie braku wydruk z księgowości, kopie ostatniej deklaracji VAT (BTW)

 • Kopie polisy ubezpieczenia od niezdolnosci do pracy – jeśli posiadasz.

 • Krótki list motywacyjny, dlaczego chcesz skorzystać z nowej regulacji (pomocy)

Dodatkowo może być potrzebne:

 • Ostatnia specyfikacja wysokości czynszu.

 • W przypadku własnego mieszkania, specyfikacje/dowód spłaty odsetek od kredytu.

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU – 19.03.2020

Już wiadomo jak będzie wyglądało dodatkowe tymczasowe wsparcie finansowe dla samozatrudnionych (ZZP) Szczegóły zostały przekazane 17-03-2020 na konferencji prasowej. Już we wcześniejszym artykule pisaliśmy, że rząd podjął kroki aby wesprzeć małych i średnich przedsiębiorców, którzy ucierpią finansowo z powodu kryzysu wywołanego przez koronawirusa.

Nowy program będzie opierać się na ustawie o pomocy dla samozatrudnionych – BBZ. Standardowo przed udzieleniem wsparcia finansowego rząd sprawdzał czy firma jest rentowna. Teraz jednak test nie będzie przeprowadzany. Każda osoba prowadząca działalność na własny rachunek może ubiegać się o tę pomoc. Nie będzie sprawdzane również, czy dana osoba posiada własny kapitał. Nie będą brane też pod uwagę dochody ani majątek partnera. Dzięki temu cała procedura zostanie przyspieszona, z 13 do 4 tygodni.

Kilka ważnych wskazówek:

Gdzie wnioskować?

Nowe tymczasowe świadczenie będzie wypłacane przez gminę, w której jesteś zameldowany. Najlepiej sprawdzić na stronie internetowej swojej gminy jak i kiedy można wnioskować o przyznanie świadczenia.

Kiedy i na jak długo?

Świadczenie będzie można uzyskać na okres 3 miesięcy. Wejdzie w życie z mocą wsteczną od 01.03.2020 i będzie obowiązywało do 01.06.2020 r. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 4 tygodni. Wnioski będzie można składać najprawdopodobniej od 24 marca 2020.

Jakie warunki trzeba spełnić?

– Problemy finansowe muszą wynikać z powodu koronawirusa
– Twoja firma musi być zarejestrowana przed 1 stycznia 2020

Uwaga! Brak kryterium 1225 godzin – Stowarzyszenie ZZP Nederland poinformowało rząd, że ten wymóg nie może mieć zastosowania ponieważ koronawirus powoduje utratę godzin pracy.

Ponadto:
– Zasiłek nie będzie pożyczką, a darowizną, więc nie będzie trzeba go zwracać
– Maksymalna wysokość zasiłku to € 1.500 netto miesięcznie
– Dodatkowym rozwiązaniem ma być także niskooprocentowana pożyczka (max. 10.157 €)

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU – 18.03.2020

Dziesiątki miliardów zostaną przekazane aby pomóc przedsiębiorcom, pracownikom i osobom samozatrudnionym w wyniku kryzysu koronowego. Dokładna suma nie jest jeszcze znana ale ciągu najbliższych trzech miesięcy ma zostać przekazane między 10 a 20 miliardów euro. Wczoraj informowaliśmy o rodzajach pomocy jaka ma być dostępna. Oto najnowsze informacje:

TYMCZASOWE ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA ZZP

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą otrzymywać (przez maksymalnie 3 miesiące) tymczasowe świadczenie uzupełniające dochód, do w wysokości minimum socjalnego (to jest około 1615€ dla pary i 1219€ dla osoby samotnej – brutto). Program będzie realizowany przez gminy.

UWAGA – świadczenie nie jest jeszcze uregulowane prawnie, wiec na razie nie można z niego skorzystać.

REKOMPENSATA DLA NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH SEKTORÓW

Przedsiębiorcy w branży restauracyjnej, turystycznej, hotelarskiej oraz kulturowej mogą otrzymać jednorazową kwotę 4000€ na najbliższe trzy miesiące. Dalsze warunki nie są znane.

TYMCZASOWA REKOMPENSATA KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ DLA PRACODAWCÓW

Powstanie fundusz nadzwyczajny dla pracodawców, który pokryje 90% sumy płac, pozwalający pracodawcom wypłacać pracownikom wynagrodzenia. Pomoc ma być realizowana przez UWV maksymalnie przez 3 miesiące. Utrata obrotów musi wynosić co najmniej 20%. Od 1 marca 2020 można otrzymać zaliczkę w wysokości 80%. Ponadto pracodawcy nie wolno zwolnić pracowników przez 3 miesiące.

Holenderski urząd skarbowy zapewni liczne ułatwienia, odroczenia zapłaty podatków i obniżenie kar. W przypadku nieuregulowanych płatności przewiduje obniżenie karnych odsetek z 4% w skali roku do 0%.

ROZSZERZENIE PROGRAMU GWARANCYJNEGO FINANSOWANIA DLA MAŁYCH FIRM

Nowy program obowiązuje od 16 marca 2020. Rząd będzie gwarantem 90% kredytu gwarancyjnego zamiast 50%. Program będzie obowiązywał do 1 kwietnia 2021.

INFORMACJE NA DZIEŃ 17.03.2020

Osoby samozatrudnione zaczynają już odczuwać konsekwencje szalejącego wirusa. Jakie mają możliwości aby przetrwać tymczasowy kryzys?

Pewne jest, że koronawirus będzie miał bardzo duży wpływ na globalną gospodarkę. Jednocześnie holenderscy ministrowie informują, że holenderska gospodarka jest w dobrej kondycji. Mimo wszystko, gabinet podjął szereg środków, które powinny zapewnić dodatkowe wsparcie przedsiębiorstwom.

Poniżej przedstawiamy kilka obecnie dostępnych opcji:

 1. KREDYT BBZ

BBZ to gminny system kredytów dla niezależnych przedsiębiorców, który jest wypłacany okresowo. Świadczenie przeznaczone jest na codzienne koszty utrzymania. Początkowo jest przyznawane jako pożyczka dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Najważniejszym wymogiem kwalifikacji do BBZ jest rentowność/opłacalność firmy, oraz wykazanie, że w przyszłości pracując na własny rachunek będziesz w stanie zaspokoić swoje własne potrzeby życiowe. O kredyt BBZ należy ubiegać się za pośrednictwem gminy. To ona decyduje o tym, czy kwalifikujesz się do tego świadczenia.

 1. ROZSZERZENIE WYMOGÓW KREDYTU GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH FIRM (BMKB)

Gwarancja BMKB ma na celu zwiększenie liczby kredytów udzielanych małym i średnim firmom. Obecnie przedsiębiorca, który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia często ma problem aby otrzymać jakikolwiek kredyt w banku. W przypadku braku wystarczającego zabezpieczenia kredytu w banku, państwo holenderskie może zostać twoim gwarantem. W ramach obecnego systemu gwarancja obejmuje 50% kredytu udzielonego przez bank, a depozyt rządowy stanowi 90% tego kredytu gwarancyjnego. Przedsiębiorstwa – zwłaszcza MŚP i ZZP- mogą mieć trudności z płynnością finansową w związku z pandemią COVID-19. Banki mogą pomóc przedsiębiorstwom, udzielając kredytu pomostowego lub zwiększając rachunek debetowy. Od 16 marca 2020 gwarancja zostanie zwiększona z 50% do 75% i dotyczy kredytu pomostowego lub zwiększenia rachunku debetowego, z maksymalnym czasem spłaty do 1 roku.

 1. SPECJALNE ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY BELASTINGDIENST

W celu złagodzenia ekonomicznych skutków koronawirusa odczuwanych przez przedsiębiorców, Belastingdienst umożliwił odroczenie terminu zapłaty za podatek dochodowy, podatek od osób prawnych, podatku od sprzedaży i usług oraz podatku od wynagrodzeń. Wniosek musi być uzasadniony na piśmie. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, Belastingdienst zatrzyma windykację. Ponadto mają zostać wstrzymane kary za niepłacenie podatków w terminie.

 1. SKRÓCENIE CZASU PRACY

Firmy zatrudniające personel mają możliwość tzw. skrócenia czasu pracy. Możesz skorzystać z prawa do skrócenia czasu pracy, jeśli udowodnisz, że w wyniku pandemii przez min 2, a max 24 tygodnie jest o 20% mniej pracy. Ten system ma zastosowanie, jeżeli tymczasowo nie masz pracy dla swojego personelu lub jego części, a okoliczności wykraczają poza normalne ryzyko biznesowe. Za nieprzepracowane godziny państwo wypłaca pracodawcy zasiłek – WW. Dzięki zasiłkowi WW pracodawca będzie mógł zapłacić swoim pracownikom.

UWAGA: SKORZYSTANIE Z POWYŻSZYCH OPCJI JEST MOŻLIWE JEŚLI TWOJE PROBLEMY Z PŁATNOŚCIAMI SĄ TYMCZASOWE I SPOWODOWANE KORONAWIRUSEM.

Publikacja  17.03.2020

Ostatnia aktualizacja  24.03.2020

Umowy zamiast VAR – ZZP

04/08/2016|

Nowa ustawa o umowach zamiast VAR dla ZZP nadal stwarza dużo niepewności. Belastingdienst podchodzi bardzo surowo do oceny umów, które na własny rachunek stworzyli ZZP wraz ze zleceniodawcami. Z danych jakie podało Ministerstwo [...]

Zmiany w przepisach dotyczących VAR Verklaring

24/03/2016|

VAR Verklaring był dokumentem wydanym dla samodzielnego przedsiębiorcy (ZZP) potwierdzającym że jest niezależną, samodzielną firmą świadczącą usługi w danej dziedzinie. Do tej pory przedsiębiorca występował o VAR za pomocą formularza lub elektronicznie. W [...]

Nowe numery BTW dla firm jednoosobowych

28/05/2019|

Z początkiem roku 2020 ponad milion jednoosobowych działalności gospodarczych będzie miała nadane nowe numery BTW. Nowy numer BTW nie będzie jak do tej pory powiązany z numerem BSN. Skąd taka zmiana? Belastingdienst zdecydował [...]

2020-09-25T12:20:45+02:00
Przejdź do góry